Portuguese Italian Dictionary Index

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Om detta lexikon

As part of Babylon's Translation platform Portuguese Italian Dictionary is designed to help you with your Portugisiska to Italienska translation.

Översätt Italienska ord och uttryck, tekniska och specialiserade termer, fackuttryck och slangord till PortugisiskaKA.


Information om lexikonet
Skapat av: Maurizio Fedrighelli
Ingår som en del av Babylons ordboks-, översättnings- och informationsplattform under titeln: Portuguese - Italiano
Antal definitioner som finns i detta lexikon: 30072
Källspråk: Portugisiska
Målspråk: Italienska
Länk till denna sida: Kopiera följande HTML-kod och klistra in den på din webbsida ELLER kontakta oss för support: