Translate Yellow To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

κίτρινος, δειλός


κίτρινος, κίτρινο χρώμα

(Lex). δειλός, κίτρινος

Επίθ. κίτρινος//
με κίτρινο χρώμα//
δειλός (μτφ.)Ρημ. κιτρινίζω, βάφω κίτρινο


Translate the Engelska term yellow to other languages