Translate Unbridled To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

αχαλίνωτος


αχαλίνωτος

(Lex**) βίαιος

Επίθ. αχαλίνωτος, ανεξέλεγκτος


Translate the Engelska term unbridled to other languages