Translate Ubiquitous To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

πανταχού παρών


πανταχού παρών

(Lex**) πανταχού παρών

Επιθ. πανταχού παρών,


Translate the Engelska term ubiquitous to other languages