Translate Object name To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkονομασία αντικειμένου


(Lex). όνομα αντικειμένου


Translate the Engelska term object name to other languages