Translate Obituary To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

νεκρολογία
νεκρολογικός


νεκρολογία

(Lex). νεκρολογία

Ουσ. αναγγελία θανάτουΕπίθ. που αναφέρεται σε αναγγελία θανάτου


Translate the Engelska term obituary to other languages