Translate Kidnap To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

απάγω, κλέπτω


κάνω απαγωγή για λύτρα

(Lex**) απάγετε

Ρημ. κάνω απαγωγή//
κλέβω μικρό παιδί


Translate the Engelska term kidnap to other languages