Translate Keyhole To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

κλειδαρότρυπα


κλειδαρότρυπα

(Lex**) κλειδαρότρυπα

Ουσ. κλειδαρότρυπα


Translate the Engelska term keyhole to other languages