Translate Keep up with To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkσυμβαδίζω


συμβαδίζω με

(Lex). προφταίνω, συμβαδίζω με

Ρημ. συμβαδίζω με...

συμβαδίζω με, προφταίνω


Translate the Engelska term keep up with to other languages