Translate Keep at To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkεμμένω σε


επιμένω

(Lex*) κρατήστε

εξακολουθώ να ..., επιμένω να ...

εξακολουθώ να


Translate the Engelska term keep at to other languages