Translate Haemorrhage To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkαιμορραγία


αιμορραγία

αιμορραγία

(Lex**) αιμορραγία

Ουσ. αιμορραγία.
Ρημ. αιμορραγώ


Translate the Engelska term haemorrhage to other languages