Translate Had to To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkπρέπει


πρέπει / έπρεπε

(Lex). έπρεπε, πρέπει / έπρεπε

έπρεπε να ... , απαιτείτο να... Ρημ. πρέπει να , απαιτείται να ...
π.χ
-I have to buy some presents for my parents.


πρέπει / έπρεπε


Translate the Engelska term had to to other languages