Translate Had better To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkθα ήταν καλύτερα


(Lex). θα ήταν καλύτερα

κάλλιο, καλύτερα, θα ήταν καλύτερα.

θα ήταν καλύτερα


Translate the Engelska term had better to other languages