Translate Backache To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkοσφυαλγία, πόνος στη μέση


πόνος στην πλάτη

(Lex**) πόνος στην πλάτη

Ουσ. οσφυαλγία , πόνος στην πλάτη.

πόνος στην πλάτη


Translate the Engelska term backache to other languages