Translate At sea To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

MålspråkBesläktade termer:
astray
by water
confused
disturbed
embarrassed
guessing
homeward bound
lost
mazed
off the track
put-out
upset

στην θάλασσα


(Lex). στην θάλασσα

Εμπρόθ. στην (ανοιχτή) θάλασσα
Εκφρ. "πελαγωμένος", μπερδεμένος (μτφ.)

στην θάλασσα


Translate the Engelska term at sea to other languages