Translate At least To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkτουλάχιστον


τουλάχιστον

(Lex). τουλάχιστον

Επιρρ. τουλάχιστον , σε κάθε περίπτωση


Translate the Engelska term at least to other languages