Translate At intervals To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkκατά διαστήματα


κατά διαστήματα

Επιρρ. εκφρ. με διαλείμματα, κατά διαλείμματα, σποραδικά, εναλλάξ


Translate the Engelska term at intervals to other languages