Translate Asthmatic To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

ασθματικός


ασθματικός

(Lex**) ασθματικός

Επίθ. ασθματικόςΟυσ. κάποιος που πάσχει από άσθμα


Translate the Engelska term asthmatic to other languages