Translate Assuredly To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

βεβαίως


βεβαίως

(Lex). επίρρ. ασφαλώς, βεβαίως, σίγουρα, αναμφίβολα

βέβαια, σίγουρα, ασφαλώς


Translate the Engelska term assuredly to other languages