Translate Association To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

εταιρία, όμιλος, συνεταιρισμός, σχέση, σύνδεσμος


ομοσπονδiα, όμιλος, σύλλογος, συνεταιρισμός, συναναστροφή

(Math). προσεταιρισμός (Lex**) ένωση

Ουσ. ένωση, όμιλος, συνεταιρισμός//
σύνδεση, συνδυασμός //
σύλλογος , σωματείο

ομοσπωνδiα


Translate the Engelska term association to other languages