Translate Assistant To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

βοηθητικός
βοηθός


βοηθός

(Lex**) βοηθός

Ουσ. βοηθός//
υπόλληλος καταστήματος , εμποροϋπάλληλοςΕπίθ. βοηθητικός , επικουρικός//
εκτακτος , αναπληρωματικός

βοηθός


Translate the Engelska term assistant to other languages