Translate Assimilation To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

αφομοίωση


αφομοίωση

(Lex**) αφομοίωση

αφομοίωση //
αφομοίωση (μτφ. πχ. κουλτούρας κτλ.)


Translate the Engelska term assimilation to other languages