Translate Assignor To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkεντολέας, εντολοδότης


εντολέας

(Lex**) εκχωρητής

εντολέας, //
κάποιος που εκχωρεί (τίτλο, περιουσία, κτλ)


Translate the Engelska term assignor to other languages