Translate Assignee To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

εντολοδόχος


εντολοδόχος

(Lex**) εκδοχέας

εκδοχέας, //
πληρεξούσιος, επίτροπος, εντολοδόχος

εντολοδόχος


Translate the Engelska term assignee to other languages