Translate As good as To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkσχεδόν


τόσο καλός όσο

σχεδόν , στον ίδιο βαθμό, της ίδιας ποιότητας

τόσο καλός όσο


Translate the Engelska term as good as to other languages