Translate Artwork To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkκαλλιτέχνημα


(Lex**) έργο τέχνης

Ουσ. καλλιτέχνημα, καλλιτεχνική εργασία

καλλιτέχνημα


Translate the Engelska term artwork to other languages