Translate Artificial respiration To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkτεχνητή αναπνοή


τεχνητή αναπνοή

Λεκτ. συν. τεχνητή αναπνοή

τεχνητή αναπνοή


Translate the Engelska term artificial respiration to other languages