Translate Arteriosclerosis To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

αρτηριοσκλήρωση


αρτηριοσκλήρωση

(Lex). αρτηριοσκλήρωση

Ουσ. αρτηριοσκλήρωση

αρτηριοσκλήρωση


Translate the Engelska term arteriosclerosis to other languages