Translate Apt To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

κατάλληλος, επιρρεπής, ικανός


κατάλληλος, επιρρεπής

(Lex**) ικανός

Επιθ. εύστοχος, κατάλληλος,//
που μπορεί να μάθει γρήγορα, έξυπνος, εφυής, επιρρεπής, επιδεκτικός μάθησης

κατάλληλος, επιρρεπής


Translate the Engelska term apt to other languages