Translate Apricot To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkβερικοκκιά, βερύκοκκο


βερίκοκο

(Lex**) βερίκοκο

Ουσ. βερύκοκκο//
βερυκοκκιά

βερίκοκο


Translate the Engelska term apricot to other languages