Translate Anomaly To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

ανωμαλία


ανωμαλία

(Lex). ανωμαλία

Ουσ. ανωμαλία, εξαίρεση, αντικανονικότητα

ανωμαλία


Translate the Engelska term anomaly to other languages