Translate Annunciate To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkαγγέλω


ευαγγελίζομαι

(Lex). ευαγγελίζομαι

Ρημ. αναγγέλω , ευαγγελίζομαι (θεολ.)

ευαγγελίζομαι


Translate the Engelska term annunciate to other languages