Translate Analyses To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkψυχανάλυση, ανάλυση
αναλύω


αναλύσεις

αναλύσεις

(Lex). αναλύσεις

Ρημ. αναλύω, εξετάζω, κάνω ανάλυση Ουσ. ανάλυση, εξέταση

αναλύσεις


Translate the Engelska term analyses to other languages