Translate Alterations To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkπαραφθορά, μεταβολή, αλλαγή, μεταποίηση, μετατροπή, μεταλλαγή


αλλαγές, μεταβολές, μετατροπές

(Lex). αλλαγές, μεταβολές, μετατροπές

Ουσ. τροποποίηση, μεταβολή, μετατροπή


Translate the Engelska term alterations to other languages