Translate Aloud To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkμεγαλόφωνως


φωναχτά

(Lex). μεγαλοφώνως, φωναχτά

Επίρρ. μεγαλόφωνα, φωναχτά, κατά τρόπο που να ακούγεσαι
πχ.
He sang aloud.

φωναχτά


Translate the Engelska term aloud to other languages