Translate Alongside To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk



παραπλευρώς, κατά μήκος της πλευράς
πλευρισμένος


παραπλεύρως

(Lex). δίπλα, παρπλεύρως

Επίρρ. παράπλευρως, παράλληλα

παρπλεύρως


Translate the Engelska term alongside to other languages