Translate Afterlife To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

μετά θάνατον ζωή


(Lex). μετα θάνατον ζωή

Ουσ. η μεταθάνατον ζωή //
η υπολοιπη ζωή , τα ύστερα, η μέλλουσα ζωή

ζωή μετά θάνατον


Translate the Engelska term afterlife to other languages