Translate Afterimage To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk



Besläktade termer:
aftertaste
by-product
chaff
detritus
end
fossil
husks
leftovers
orts
placenta
rump
sweepings
trail
vestige
waste