Translate Aforesaid To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkπρολεχθείς, προειρημένος


προρρηθείς

(Lex). προαναφερόμενος, προαναφερθείς

Επίθ. προειρημένος, προαναφερθείς

προλεχθείς


Translate the Engelska term aforesaid to other languages