Translate Aforementioned To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkπροαναφερθείς


προειρημένος, προαναφερθείς

(Lex). προειρημένος, προαναφερθείς

Επίθ. προαναφερόμενος, προαναφερθείς

προειρημένος, προαναφερθείς


Translate the Engelska term aforementioned to other languages