Translate Admiralty To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkναυαρχία, ναυαρχείο


ναυαρχείο

(Lex). ναυαρχείο

Ουσ. ναυαρχείο//
υπουργείο ναυτικών

ναυαρχείο


Translate the Engelska term admiralty to other languages