Translate Adjutant To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

υπασπιστής, υπερασπιστής


υπασπιστής

(Lex). υπασπιστής

Ουσ. υπασπιστής

υπασπιστής


Translate the Engelska term adjutant to other languages