Translate Accordion To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkακορντεόν, φυσαρμόνικα


ακορντεόν

(Lex). ακορτεόν

Ουσ. ακορντεον, φυσαρμόνικα

ακορτεόν


Translate the Engelska term accordion to other languages