Translate Abstract To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

αφαιρώ, αποσπώ, αποχωρίζω
αφηρημένος
απόσπασμα, περίληψη, επιτομή


ΡΗΜ.: αφαιρώ, αποσπώ, θεωρητικός

(Math). αφηρημένος , επιτομή (Lex). περίληψη, αφαιρώ, θεωρητικός, αφηρημένος

Ρημ. αποσπώ, διαχωρίζω //
αποσύρω, αφαιρώ//
κλέβω, υπεξαιρώ
Επιθ. αφηρημένος, ονειροπόλος //
σκοτεινός, μεταφυσικός, δυσκολονόητος // δυσκολονόητος//
επίσημος//
θεωρητικός, ιδανικός
Ουσ. απόσπασμα, , απόσταγμα,//
εργο αφηρημένης τέχνης//
ουσία, περίληψη, σύνοψη

αφηρημένος, αφαιρώ, θεωρητικός


Translate the Engelska term abstract to other languages