Translate Absorptive To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkαπορροφητικός


απορροφητικός

(Lex). απορροφητικός

Επιθ. απορροφητικός

απορροφητικός


Translate the Engelska term absorptive to other languages