Translate Absorbent To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråk

απορροφητικός, απορροφητικό
απορροφητικό


απορροφητικός

(Lex). απορροφητικός

Επιθ. απορροφητικός,

απορροφητικός


Translate the Engelska term absorbent to other languages