Translate Absorbable To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkαπορροφήσιμος


προσροφούμενος, απορροφήσιμος

(Lex). απορροφήσιμος, αφομοιώσιμος

Επιθ. απορροφήσιμος.


Translate the Engelska term absorbable to other languages