Translate A few To Greek

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Källspråk

Målspråkμερικοί, μερικές, μερικά


μερικοί, μερικές, μερικά

Λεκτ. συν. μικρός αριθμός από...

μερικές, μερικά, μερικοί


Translate the Engelska term a few to other languages