English-Greek Technical Dictionary Index

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Om detta lexikon

As part of Babylon's Translation platform English-Greek Technical Dictionary is designed to help you with your Engelska to Greek translation.

Översätt Greek ord och uttryck, tekniska och specialiserade termer, fackuttryck och slangord till EngelskaKA.


Information om lexikonet
Skapat av: AJV
Ingår som en del av Babylons ordboks-, översättnings- och informationsplattform under titeln: English - Greek Technical Dictionary
Antal definitioner som finns i detta lexikon: 88470
Källspråk: Engelska
Målspråk: Greek
Länk till denna sida: Kopiera följande HTML-kod och klistra in den på din webbsida ELLER kontakta oss för support: