Översättning av A bit much på EngelskaKA

Översättningen av A bit much

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratisLokal översättning:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
Till
Fler språk:
[top]

Översättning av ordet A bit much på andra språk:

Engelska Greek Turkiska
Skaffa Babylons översättningsprogram Ladda ner Ladda ner gratis nu! ZDNet PCMagazine
A bit much på EngelskaKA
Adjective
1. being excessive or unreasonable; "the clothes she wears are a bit much"; "in retrospect the elaborate preparations seemed de trop"; "this is entirely too much!"
(synonym) a bit much(p), de trop, too much(p)
(similar) immoderate


Ordbokskälla: WordNet 2.0
Mer: Engelska översättning av det Engelska ordet a bit much
excessive or rude behavior

Ordbokskälla: Australian Slang
Mer: Engelska översättning av det Engelska ordet a bit much
A bit much på GreekKA
λίγο περισσότερο από την αντοχή

Ordbokskälla: Tapsis English Greek dictionary
Mer: Greek översättning av det Engelska ordet a bit much
A bit much på TurkiskaKA
bir parça fazla

Ordbokskälla: English Turkish Dictionary
Mer: Turkiska översättning av det Engelska ordet a bit much
bir parça fazla

Ordbokskälla: Saja English Turkish Dictionary
Mer: Turkiska översättning av det Engelska ordet a bit much
bir parça fazla

Ordbokskälla: Erzin English Turkish Dictionary
Mer: Turkiska översättning av det Engelska ordet a bit much